پادکست های اسفند

دانلود فایل - رادیو ماه‌گرفتگی اپیزود 4

من صحرا هستم یک ماه‌گرفته
سلام دوستان عزیزم به اپیزود چهارم از رادیو ماه گرفتگی خوش اومدین.
ممنونم که با اشتراک ماه‌گرفتگی‌ها و نظراتتون گردهمایی صداهای گرفته رو به سوی روشنایی می‌برین.
در این قسمت قصد داریم به بررسی تاثیر #روابط_موازی بر ایجاد ماه گرفتگی‌های آینده و  تاثیر ماه گرفتگی‌‌های گذشته در ایجاد روابط موازی بپردازیم.

رادیو ماه‌گرفتگی
یک اپیزود یک اجرا
اپیزود چهارم
روابط موازی

------

نمایش رادیویی رویاها--دانلود فایل

اولین‌ اجرای #نمایشنامه_رادیویی_ماه‌گرفتگی
در برنامه #یک_اپیزود_یک_اجرا

کارگردان نمایشی: صحرا کلانتری
همکاران:
غزاله خوش سیما
مریم بهمن پور

این #نمایشنامه_رادیویی در راستای مفهوم و درونمایه‌‌ی #اپیزود_اول #رادیو_ماه‌_گرفتگی که به بخش معرفی اختصاص داشت، می.باشد.

مشخصات #نمایشنامه_رادیویی:

اجرای نمایشنامه رادیویی "رویاها"
رویای پنجم
این نمایشنامه در شش رویا توسط گونتر آیش از شاعران و درام نویسان آلمانی نگاشته شده است.
در ابتدا این نمایشنامه در پنج رویا توسط نویسنده به نگارش در آمد و پس از آن رویای ششم به آن اضافه گردید.
ایش رویاهای پنجگانه را اثری مستقل و یگانه می‌دید که تصویری همه جانبه از وضع زمانه را بازتاب می‌دهد.
هر نمایش به یک قاره از جهان باز می‌گردد.

------

رادیو ماه‌گرفتگی اپیزود 5--دانلود فایل

#اپیزود_پنجم از #رادیو_ماه‌_گرفتگی منتشر گردید.

رادیو ماه‌گرفتگی
اپیزود پنجم
من صحرا هستم یک ماه‌گرفته

دوستان عزیزم به اپیزود پنجم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش اومدین.

در این اپیزود قصد داریم از ماه گرفنگی.هایی در بزرگسالی صحبت کنیم که محصول  تجربه‌های ناگوار کودکی و نوجوانی هستند.

-------

رادیو ماه‌گرفتگی اپیزود6 - دانلودفایل

رادیو ماه‌گرفتگی اپیزود ششم
به مناسبت هشتم مارس روز جهانی زنان
موضوع : چالش.های زنان سرپرست خانوار و زنان مستقل در جامعه
من صحرا هستم یک ماه گرفته
سلام دوستان عزیزم به اپیزود ششم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش اومدین.

-------

رادیو ماه‌گرفتگی اپیزود 7- دانلود فایل

اپیزود هفتم
موضوع
تقابل شادی و اندوه در جهان ماه‌گرفتگان
من صحرا هستم یک ماه گرفته

دوستان عزیزم به اپیزود هفتم از رادیو ماه‌گرفتگی خوش اومدین.

در آخرین اپیزود رادیو ماه‌گرفتگی در سال ۱۴۰۱ در خدمتتون هستیم.